1. LoveDay.pl
 2. Regulamin

Regulamin

Regulamin

Ogólne

 • Kontakt – box@loveday.pl
 • Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu i zobowiązanie użytkownika do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 • Rejestracja jest bezpłatna i oznacza założenie darmowego konta.
 • Z chwilą rejestracji Klient oświadcza iż przeczytał i w pełni  zaakceptował Regulamin który stanowi integralną część umowy 
 • o świadczenie usług przez portal loveday.pl
 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników również tych, którzy korzystają z portalu loveday.pl poza Polską.
 • Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.
 • Administrator może odmówić rejestracji, usunąć konto bądź konta dowolnemu użytkownikowi bez podawania przyczyny.
 • Portal przeznaczony jest dla przeglądarek internetowych działających na systemach rodziny OS, Linux, Windows z wyłączeniem systemów mobilnych. Z uwagi na liczbę powstających przeglądarek mobilnych portal nie może zagwarantować poprawności działania na każdej przeglądarce internetowej. Aby portal działał poprawnie konieczna jest zgodność przeglądarki internetowej ze standardami HTML 5.0 oraz CSS 3.0 Brak działania lub ograniczone działanie na przeglądarkach systemów mobilnych, nie może podlegać reklamacji.
 • W przypadku zamieszczania pornografii lub mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal loveday.pl powiadomi organy 
 • o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.
 • Portal to nie tablica ogłoszeń towarzyskich. Jeśli poszukujesz spełnienia w sferze erotycznej, płatnych sex spotkań itp… spotkań, zostaniesz zablokowany. Umieszczanie propozycji seksualnych, preferencji jest zabronione.
 • Portal nie przegląda poczty użytkowników. Wyjątek stanowią wiadomości zgłoszone, wulgarne bądź wiadomości o identycznej treści, z uwagi na ochronę przed tzw. spamem które zostaną wyłapane przez algorytmy.
 • Użytkownicy zobowiązują się ponadto do:
 • nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych, erotycznych z udziałem małoletnich i skierowanych do małoletnich, treści nakłaniających do nierządu, treści z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.
 • nie posługiwać się podczas rejestracji fikcyjnym email – aby korzystać 
 • z portalu gdyż w trakcie rejestracji poświadczasz, że adres email stanowi Twoją własność.
 • nie dostarczać treści naruszających dobra osób trzecich
 • nie dostarczać treści reklamowym, marketingowym
 • nie udostępniać swoich kont lub danych dostępowych osobom trzecim
 • zakładać więcej niż jednego konta
 • nie umieszczać na portalu danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres email, numer telefonu, numer komunikatora, odnośnik do innych stron zawierających dane osoby. Dane takie zostaną natychmiast usunięte z serwera przed ich publikacją na łamach portalu
 • nie wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków – wiadomości zostaną usunięte
 • nie zachowywać się wulgarnie do użytkowników portalu
 • nie zamieszczać zdjęć nie przedstawiających twojej osoby, zdjęć ściągniętych z internetu itp…, oraz zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu.
 • nie zniesławiać portalu, wypowiadać się negatywnie, zniechęcając innych do korzystania z portalu

Członkostwo

 • Konto – nazwa użytkownika oraz hasło tworzone przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu loveday.pl, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika, pozwalające na usługi podstawowe , wysyłanie wiadomości, dodawanie zdjęć do profilu.
 • Musisz mieć skończone min.18 lat aby zapisać się do serwisu loveday.pl i korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
 • Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.
 • Administrator loveday.pl usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
 • Strona internetowa jest stworzona dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może być użyta do innych celów w tym: handlowych, marketingowych. Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą być członkami i nie mogą korzystać z serwisu bez zgody Administratora portalu.
 • Nielegalne użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź adresów email członków, wysyłania wiadomości reklamowej będzie karane usunięciem konta oraz podjęciem kroków prawnych.
 • Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
 • Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz, że posiadasz prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
 • Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonych prawem autorskim, materiałów, znaków towarowych, lub innej prawnie chronionej informacji bez pisemnej zgody właściciela takich praw.
 • Niedopuszczalne jest jakiekolwiek nękanie innych subskrybentów serwisu, bądź inne zabronione prawem działania
 • loveday.pl nie rozstrzyga sporów między subskrybentami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
 • Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane działania, serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi subskrybentami.

Płatności

 • Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi związanej z członkostwem w serwisie loveday.pl niezwłocznie w chwili złożenia zamówienia na abonament, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.(zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta)
 • Płatność na portalu wynoszą patrz, wykaz cen dostępny tutaj: https://loveday.pl/poziomy-czlonkostwa/ 
 • Płatności dokonuje się jednorazowo comiesięcznie aż do momentu: usunięcia konta, zablokowania konta z powodu złamania regulaminu, bądź zlikwidowania portalu.
 • Płatności na portalu obsługuje firma DotPay.pl
 • Płatność nie jest subskrypcją – wnosisz opłatę samodzielnie comiesięcznie.

Dodatkowe warunki loveday.pl

 • W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail bądź publikacji odpowiedniej informacji po zalogowaniu na konto. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie postanowień regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem konta, bez możliwości zwrotu wniesionych opłat – o braku zgody prosimy poinformować portal pod adresem  box@loveday.pl  pisząc z adresu email na który zarejestrowane zostało konto. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.