1. LoveDay.pl
  2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Wyjątkowy nacisk kładziemy na poszanowanie Twojej prywatność. Dlatego też wszelkie prywatne dane użytkowników utrzymywane są w tajemnicy. Przekazane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez LoveDay.pl i nie będą przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez uprzedniej Twojej zgody. Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności w Internecie i tym samym podejmujemy wszelkie kroki aby chronić informacje poufne. Serwis LoveDay.pl używa szyfrowania SSL by chronić Twoje dane. Aby jeszcze lepiej pomóc nam chronić Twoją prywatność prosimy o zachowanie w tajemnicy nazwy i haseł dostępowych powiązanych z kontem i służących do uczestnictwa w społeczności LoveDay.pl.

Informacje: w trakcie rejestracji przyszły użytkownik LoveDay.pl zostaje poproszony o podanie danych. Strona internetowa automatycznie otrzymuje jak i zapisuje informacje o logach, w tym IP, typ przeglądarki, nazwa użytkownika, daty urodzenia, kraju, wzrostu, wagi, płci, adresu e-mail itp.

Przekazywanie: poza wyjątkowymi sytuacjami opisanymi w polityce, nie ujawniamy jakichkolwiek informacji, nie ujawniamy również informacji o wizytach użytkowników w LoveDay.pl również nie dostarczamy nikomu danych osobowych z wyjątkiem, gdy jest to sciśle wymagane przez prawo, lub też uznamy, że jest to wymagane przez prawo w celu ochrony LoveDay.pl lub ochrony użytkowników i innych osób. Zastrzegamy prawo do nagrywania i dzielenia się informacjami z partnerami serwisu. Serwis zatrudnia firmy i osoby do następujących zadań (hosting, serwery, analizy, marketing, płatności oraz inne usługi). Firmy mogą czasowo posiadać dostęp do zgromadzonych danych w zakresie koniecznym i niezbędnym do realizacji zleconych zadań, nie mogą udostępniać danych osobom trzecim w tym również innym firmom.

Zbieranie: zbieramy informacje anonimowo, w obszarach najczęstszych wizyt użytkowników jak i najpopularniejszych dostępnych usług. Zbiory te pomagają nam określić w jakim kierunku serwis powinien się dalej rozwijać aby ulepszyć oferowaną funkcjonalność i usługi. Serwis może wyniki tych badań udostępniać partnerom współpracującym w zakresie koniecznym i niezbędnym bez możliwości dalszego udostępniania osobom trzecim w tym również innym firmom.

Szczegółowo: w sytuacji gdy użytkownik chce zamówić usługi możemy wymagać i przetwarzać bardziej szczegółowe dane jak imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, numer karty płatniczej itp. Dane te wykorzystywane są jedynie w celu świadczenia usług i ich prawidłowego przebiegu przez LoveDay.pl i partnerów współpracujących w zakresie obsługi i realizacji zamówienia. Dane te nie są sprzedawane lub przekazywane bądź wykorzystane do jakichkolwiek innych celów bez Twojej zgody. Wybierając płatności za pomocą karty kredytowej bądź innej instytucji, należy wziąć pod uwagę, że informacje o użytkownika mogą zostać ujawnione do banku lub instytucji finansowych tylko i wyłącznie w celu stwierdzenia czy usługa została zrealizowana lub też czy nie doszło do realizacji usługi.

Listy: serwis i partnerzy współpracujący nie wysyłają niechcianych i niezamówionych wiadomości e-mail . Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany w trakcie rejestracji adres e-mail np. do celów marketingowych bądź innych informacyjnych a związanych z realizacją lub obsługą konta na Serwisie. Użytkownik może zrezygnować w dowolnej chwili z otrzymywania wiadomości, samodzielnie dokonując zmiany ustawień powiadomień e-mail dla swojego konta.

Wiadomości: użytkownicy podczas uczestnictwa w LoveDay.pl komunikują się za pośrednictwem wiadomości dostępnych w serwisie. Nie monitorujemy korespondencji między użytkownikami, jednak zastrzegamy sobie takie prawo, jeśli podejrzewamy, że użytkownikami są nieletni, czyli poniżej 18 lat. Lub korzystają z usług w celu naruszenia warunków korzystania lub tez złamania innych zasad zabronionych przez naszą politykę prywatności i warunki korzystania z serwisu/regulamin. Wpisy publiczne mogą być usuwane, moderowane a jeżeli to konieczne, zastrzegamy prawo do niepublikowania lub moderowania treści w części dostępnej publicznie.

Aktualizacja: serwis pozwala na zmianę dowolnych danych w dowolnym momencie. Aby dokonać takiej zmiany, wystarczy zalogować się na swoje konto podając swoją nazwę i hasło i zaktualizować żądane informacje.

Zmiany: jeśli zdecydujemy o zmianie bądź aktualizacji zapisów polityki prywatności, zamieścimy dokonane zmiany tak abyś wiedział co zbieramy jak i w jaki sposób będziemy zebrane dane przetwarzać. Jeśli masz wątpliwości niezwłocznie prosimy o kontakt. Jako Serwis o szerokim zasięgi stosujemy wszelkie środki ostrożności, jednak nie odpowiadamy za naruszenia bezpieczeństwa, które są wywołane sztucznie i są od nas niezależne a w szczególności za działania wywołane przez osoby trzecie i mające na celu kradzież danych jak i ich publikację.

Przetwarzanie: użytkownik przyjmując do wiadomości ta Politykę i akceptując ją wyraża zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną od Serwisu i jego partnerów oraz na przekazywanie w przyszłości jego danych na rzecz partnerów LoveDay.pl. Dane będą przechowywane w kontrolowanym przez nas pliku. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania informacji lub anulowania przetwarzania danych poprzez formularz kontaktowy.

Cookies: używamy cookie w przeglądarce. Cookies to pliki, które przeglądarka zapisuje na dysku komputera. Używamy zapamiętywania preferencji by jak najlepiej rozumieć użytkowników. Wykorzystując cookie, możemy zapewnić zdecydowanie szybsze jak i bardziej spersonalizowane wyniki. Użytkownik zawsze posiada możliwość ustawienia przeglądarki, by odrzucać cookie. Robiąc to należy mieć na uwadze fakt iź może to zdecydowanie utrudnić korzystanie z usług członkowskich i pozostałych Serwisu.

Akceptacja Polityki: Użytkownik zgadza się z zasadami prywatności i warunkami w niej zamieszczonymi i określonymi. Zastrzegamy prawo do zmian w Polityce w dowolnym momencie. Zmiany będą publikowane na stronie i są skuteczne bez konieczności powiadomienia. Dalsze korzystanie z usług oznacza akceptację wprowadzonych zmian. Jeżeli zmiany będą wymagały akceptacji użytkownika przez prawo, Serwis otrzyma uprzednio przed ich wprowadzeniem i w drożeniem zgodę od użytkownika. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą maila box@loveday.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.